Definicja i cel badania gleby – geodezja w praktyce

Po przeczytaniu tego artykułu poznasz definicję, cel i rodzaje badań gleby.

Badanie gleby to systematyczny opis gleb w terenie, grupowanie ich w dobrze zdefiniowane jednostki mapowania, takie jak serie gleb, fazy itp., w celu określenia ich najlepszego wykorzystania i pokazania ich lokalizacji na mapie.

Cel badania gruntu i gleby omówiono poniżej:

  1. Klasyfikować gleby do dobrze zdefiniowanych jednostek mapowania, tj. serii gleby, faz itp.
  2. Aby pokazać ich rozmieszczenie w terenie na mapie.
  3. Aby dowiedzieć się, jak najlepiej je wykorzystać.
  4. Przewidywanie ich wyników w różnych praktykach zarządzania, tj. plonów upraw w różnych praktykach zarządzania.

Rodzaje badań gleby:

Gleby to szczegółowe badanie gruntu przed budową domu. Granice gleby są wytyczone na dużej skali (1:10 000 do 1:5000) mapie bazowej zwanej mapą katastralną. Jednostki mapujące to seria gleby.

Metoda szczegółowego badania gleby :

Gleby są pogrupowane w jednostki posiadające pewne wspólne właściwości fizyczne, a także właściwości morfologiczne, które można łatwo rozpoznać w terenie.

Właściwości fizyczne i morfologiczne to tekstura, struktura, kolor, pH, węglan, naturalna roślinność, nachylenie, erozja, głębokość gleby, naturalna roślinność itp.

Jednostki gleby są zwykle definiowane na podstawie wyżej wymienionych cech powierzchni gleby, głębokości gleby, nachylenia i erozji oraz profilu glebowego. Jednostki gleby to seria gleby. Mapy katastralne (wioski) to mapy podstawowe (skala 1:10 000 do 1:5000).

Wybierz dogodny punkt początkowy, taki jak punkt odniesienia, budynek, staw lub cokolwiek w terenie i zidentyfikuj to samo na mapie katastralnej (1: 10 000 do 1: 5000).Geodeta porusza się w górę lub w dół zbocza, ponieważ zazwyczaj właściwości gleby zmieniają się w tym kierunku.

Rozpocznij schodzenie w dół zbocza od punktu początkowego, tj. od punktu odniesienia na Rys. 7.1 i kontynuuj obserwację naturalnej roślinności, nachylenie erozji gruntu/gleby, głębokość gleby, kolor gleby, teksturę, wyczuwając Glebę; pH za pomocą uniwersalnego wskaźnika; i węglan za pomocą rozcieńczonego kwasu w odstępach około 100 do 200 metrów.

Kiedy schodzisz po zboczu i studiujesz te właściwości, nagle odkrywasz, że zmienia się szereg cech gleby; Na przykład erozja zbocza, głębokość gleby, kolor, tekstura itp. Następnie postępuj zgodnie z linią zmiany właściwości gleby, jak pokazano na rys. 7.1 i wytycz ją. Jest to granica między jednostkami gleby A i B.

Wznów schodzenie w dół (przemierzanie) zbocza, aż ponownie zauważysz, że zmieni się liczba cech gleby. Prześledź linię zmian właściwości gleby pomiędzy jednostkami gleby B i C i wytycz ją na polu. W podobny sposób znajdź i wyznacz granice między jednostkami gleby C i D, D i E itd., jak pokazano na rys. 7.1.

Następnie wykop profile w każdej z jednostek gruntu A, B, C, D i E liczba profili zależy od względnej powierzchni jednostek gruntu.

Profile badań, których charakterystyka staje się podstawą identyfikacji serii gleb. Jeżeli charakterystyka profilu w jednostkach gruntu A, B, C, D i Eare różni się, to jednostki duszy A, B, C, D i E stają się serią gruntu A, B, C, D i E. Następnie badanie gruntu sporządzany jest raport opisujący serię gleb i dostarczający innych przydatnych informacji o danym obszarze.

Rozpoznawcze badanie gleby:

Gleby nie są szczegółowo badane, tzn. obserwacje są prowadzone w dłuższych odstępach czasu i odnotowywane w skali 1:250.000 do 1:50000. Jednostką mapującą jest związek gleby.

Szczegółowy rekonesans:

Przeprowadzane są najpierw rozpoznawcze badanie gruntu przed budową domu, a następnie szczegółowe rozpoznanie około 15% obszaru, na którym mają powstać projekty badawcze.

Udostępnij: