Znaczenie pomiarów hałasu dla bezpieczeństwa pracy w sektorze przemysłowym, obiektach użyteczności publicznej i prawidłowego funkcjonowania na przestrzeniach otwartych

Hałas jest wynikiem działalności człowieka na otwartej przestrzeni lub najczęściej w budynkach o charakterze przemysłowym. Pomiary hałasu dotyczą hałasu emitowanego przez ruch kolejowy, drogowy i lotniczy, hałasu w zakładach przemysłowych lub w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej, którego przyczyną może być głośne działanie wentylacji, kotłowni  lub innego wyposażenia technicznego. 

Charakterystyka hałasu i znaczenie jego pomiarów

Pomiary hałasu analizowane są z punktu widzenia jego podstawowych cech, a są to częstotliwość (dźwięk o wysokim lub niskim tonie) wyrażona w hercach (Hz), częstotliwości słyszalne przez człowieka, które wahają się od 20 Hz do 20 000 Hz, intensywność (głośny lub cichy dźwięk) wyrażona w decybelach (dB), natężenie hałasu (poziom dźwięku), które odpowiada większym lub mniejszym zmianom ciśnienia w otaczającym powietrzu i czas trwania hałasu, dźwięk ciągły, przerywany lub impulsowy, taki jak na przykład hałas uderzeniowy.

Pomiary hałasu są precyzyjną metodą, za pomocą której można ocenić zgodność emitowanego w danym środowisku dźwięku z obowiązującymi normami. Ponadto pomiary hałasu pozwalają na identyfikację źródeł powstawania nadmiernego hałasu i ich eliminację. Ważne jest, aby pomiary hałasu były przeprowadzane regularnie, szczególnie w obiektach przemysłowych, gdzie pracują ludzie oraz w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w których występuje zagrożenie nadmiernego hałasu na skutek nieprawidłowego działania wyposażenia technicznego i braku właściwej izolacji pomieszczeń.

Należy podkreślić, że pomiary hałasu, na które narażeni są ludzie, są istotną częścią programu ochrony słuchu, kontroli natężenia hałasu i eliminacji jego źródeł.

Udostępnij: