Rury studzienne żelbetonowe i ich zastosowanie

Właściwości użytkowe żelbetonu pozwalają na wykonywanie rur z tego materiału do różnych zastosowań. Rury studzienne przeznaczone są do pompowania wody, gazu i innych cieczy w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych. Rury studzienne żelbetonowe są stosowane jako alternatywa dla kolektorów. Układane są w nich kable elektryczne i różne linie użytkowe. Używane rury żelbetowe do organizacji przekierowania wody w systemach drenażowych i kanalizacyjnych, w rolnictwie.

Właściwości rur studziennych żelbetowych i ich główne typy

Rura produkowana jest w technologii odlewania, wibroprasowania i wirowania z betonu drobnoziarnistego i ciężkiego klasy B30 i wyższej. Klasa przepuszczalności wody dla wyrobów jest nie niższa niż W4, a współczynnik absorpcji wody – nie więcej niż 6% masy.

Firmy najczęściej produkują bezciśnieniowe i ciśnieniowe rury betonowe, które różnią się konstrukcją i przeznaczeniem. W przewodach bezciśnieniowych ciecz przepływa pod wpływem siły ciężkości, w przewodach ciśnieniowych – pod ciśnieniem. Rury bezciśnieniowe są stosowane do układania wewnętrznych przewodów użytkowych, do ochrony kabli elektrycznych i w rolnictwie. Rury ciśnieniowe umożliwiają układanie długich rurociągów. Znajdują zastosowanie w systemach grzewczych, transporcie produktów ropopochodnych oraz sypkich materiałów budowlanych.

Udostępnij: