Patent europejski

Kiedy zależy Państwu na ochronie wynalazku poza granicami Polski, należy złożyć wniosek o patent europejski. Jest to dokument, który oparty jest na tych samych zasadach co patent krajowy. Otrzymanie patentu europejskiego równoznaczne jest z zabezpieczeniem praw do wynalazku przed osobami postronnymi, które wykorzystują go bez zgody właściciela, narażając go tym samym na straty finansowe oraz utratę dobrego imienia.

Posiadanie patentu europejskiego upoważnia właścicieli do nadawania licencji na używanie wynalazku i pobieranie za to opłat.

Patent europejski wystawiany jest przez Europejski Urząd Patentowy, którego siedziba zlokalizowana jest dokładnie w niemieckim mieście Monachium. Patent europejski przyznaje się w oparciu o Konwencję o udzielanie patentów europejskich z dnia piątego października 1973 roku. W jaki sposób ubiegać się o patent europejski? Obywatele Polski składają pisemny wniosek wraz z całym kompletem niezbędnych dokumentów w krajowym Urzędzie Patentowym, który w ich imieniu przekazuje wniosek o patent europejski do odpowiedniego organu – Europejskiego Urzędu Patentowego.

Patent europejski – zasady wnioskowania

Dokument będący wnioskiem o patent europejski można przygotować w języku polskim, jednak należy pamiętać, iż w określonym terminie dokument powinien zostać przetłumaczony na jeden z urzędowych języków EUP – niemiecki, francuski lub angielski. Procedura wnioskowania o uzyskanie patentu europejskiego jest złożona i wieloetapowa. Przede wszystkim należy przygotować zestaw dokumentów i dokładnie opisać dany wynalazek. Wniosek o patent europejski powinien zawierać informacje na temat wynalazku, dokładny opis, rysunki i zastosowanie. Co więcej, wniosek o patent europejski musi wskazywać pomysłodawców opatentowanego przedmiotu.

Dokładne zasady dotyczące tego, jak powinien wyglądać wniosek o patent europejski, zawarte są w Konwencji o udzielanie patentów europejskich, a także regulaminie wykonawczym. Bardzo ważne jest, aby osoby, które starają się o patent europejski przedstawiały innowacyjny projekt, wyróżniający się na tle innych wynalazków. Kiedy zależy Państwu na kompleksowej obsłudze spraw dotyczących patentów europejskich, warto skorzystać z pomocy licencjonowanej Kancelarii Patentowej. Współpraca z profesjonalistami zagwarantuje sprawne wnioskowanie o patent europejski.

Patent europejski – Kancelaria Patentowa

Kancelaria Patentowa zajmuje się kompleksową obsługą spraw dotyczących patentów europejskich. Zajmuje się także tłumaczeniem już udzielonych patentów europejskich. Bardzo ważną kwestią jest również ochrona patentów europejskich i przedłużenie co rok licencji.

Udostępnij: