Istota cięcia tlenowego

Cięcie tlenowe jest jednym z najczęstszych procesów cięcia termicznego. Jest to proces intensywnego utleniania metalu w określonej objętości, po którym następuje usuwanie ciekłego tlenku przez strumień tlenu. Cięcie tlenowe rozpoczyna się od podgrzania górnej krawędzi metalu płomieniem grzewczym do temperatury zapłonu metalu w tlenie. Po osiągnięciu temperatury zapłonu na górna krawędź metalu, z dyszy tnącej dostarczany jest do niej strumień tlenu. Stal zaczyna palić się w tlenie wraz z tworzeniem się tlenków i wydzielaniem znacznej ilości ciepła, co zapewnia nagrzanie metalu na górnej krawędzi do temperatury topnienia.

Wymagania dla metalu ciętego tlenem

Roztopiony tlenek i żelazo utworzone na górnej krawędzi porusza się wzdłuż metalowej bocznej krawędzi strumieni tlenu i ogrzewa dolne warstwy metalu, które są kolejno utleniane, aż metal zostanie przecięty na pełną głębokość. Jednocześnie palnik zaczyna poruszać się z określoną prędkością w kierunku cięcia. Na przedniej powierzchni cięcia na całej grubości tworzy się ciągła warstwa palącego się metalu. Utlenianie metalu rozpoczyna się na górze i jest kolejno przenoszone na dolne warstwy metalu.

Przede wszystkim temperatura topnienia tlenków musi być niższa niż temperatura topnienia metalu. W przeciwnym razie strumień tlenu nie będzie w stanie utlenić stopionego metalu. Ponadto temperatura zapłonu metalu musi być wyższa niż jego temperatura topnienia, w przeciwnym razie metal zacznie się topić i wydmuchiwać strumieniem tlenu bez jego późniejszego utleniania (proces topienia). Cięcie tlenowe wymaga znacznych kosztów energii.

Udostępnij: