Fotowoltaika dla rolnika!

Praca w gospodarstwie rolnym nie jest łatwym zajęciem. Uczy pokory, pracowitości. Wymaga wiedzy, jak troszczyć się o naturę. Gospodarstwa rolne, z uwagi na wyposażenie w liczne maszyny i urządzenia, są znaczącym odbiorcą energii. Nie dziwi zatem, że instalacje fotowoltaiczne dla rolników cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników – sprawdź, co warto wiedzieć

Prąd to około 20% wszystkich kosztów każdego gospodarstwa rolnego. Jedną z przyczyn opłacalności fotowoltaiki dla rolników jest zwiększająca się mechanizacja rolnictwa. Bardziej zaawansowane technologie to wyższe koszty utrzymania i w konsekwencji wyższe opłaty za energię. Instalacje fotowoltaiczne dla rolników pozwalają na wygenerowanie energii, z której rolnik może korzystać w ciągu całego roku, ponieważ nadwyżki zostaną zmagazynowane w sieci energetycznej. Rolnik może też odliczyć 25% wartości inwestycji od podatku rolnego. Poniesione koszty rolnik jest zobligowany udokumentować za pomocą faktur.

Od 2019 roku instalacje fotowoltaiczne dla rolnika są objęte dotacją „AgroEnergia”. O przyznanie dofinansowania mogą starać się nie tylko rolnicy indywidualni, ale też osoby prawne. Trzeba być właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia waha się od 1 do 300 ha. Osoby fizyczne zobowiązane są, aby rok przed złożeniem stosownego wniosku osobiście prowadzić gospodarstwo rolne. Osoby prawne zaś muszą prowadzić działalność rolniczą czy gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.

Udostępnij: